catholicism

untitled (true music)

 

 

 

 

 

 

 

untitled (former working title: true music)

 

 

 

 

as if one have
all the value judgements

in this—

 

tribulation period,

 

 

if only wind
instruments were
invented to share
a message, —

 

would souls
truly speak
in the present moment?

 

 

time & its insignificance

 

 

 

 

like metanoia
—a paradigm shift—
suddenly, anxiety
changing one's drift

 

 

 

 

from kabbalah
to phonetics
linguistics, semantics
hermeneutics of the Torah

 

from ancient

to the renaissance

what more can
one presage?

 

 

 

neither—

 

 

 

 

if a believer

prays to a false God

[of an othered religion]

permitted but

 

 

 

 

 

 

 

wronged sainthood

 

 

 

 

 

senile syllogisms & oblivion

 

 

 

 

 

 

 

may bagong liwanag

 

 

 

 

 

 

 

may bagong liwanag

 

 

 

 

 

sa bigat nitong dinadala,
kahit buhay ay tila
hindi natatamasa
at walang sigla

 

 

gaya mo rin,
ang bawat tao raw
ay may kani-kaniyang
suliranin

 

 

mainam na makalaya
na nga, makaliwas ang
puso kong ito

 

 

at pati ng katawan
sa lupa
—mula sa kanilang

pagkakagapos