may bagong liwanag

 

 

 

 

 

 

 

may bagong liwanag

 

 

 

 

 

sa bigat nitong dinadala,
kahit buhay ay tila
hindi natatamasa
at walang sigla

 

 

gaya mo rin,
ang bawat tao raw
ay may kani-kaniyang
suliranin

 

 

mainam na makalaya
na nga, makaliwas ang
puso kong ito

 

 

at pati ng katawan
sa lupa
—mula sa kanilang

pagkakagapos

 

 

 

 

 

 

 

Author's Notes/Comments: 

Reedited 12.14.2023:  Title included parentheses.