Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 panglaw (in Tagalog language) 74 2020/07/30 46 weeks ago
2 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 100 2020/07/22 47 weeks ago
3 balewalang pinag-aralan 82 2020/07/18 49 weeks ago
4 diskarteng marino (in Tagalong language) 63 2020/07/18 49 weeks ago
5 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 72 2020/07/18 49 weeks ago
6 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 143 2020/01/16 1 year ago
7 Tala (Sa Umaga) 182 2020/01/16 1 year ago
8 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 97 2019/12/18 1 year ago
9 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 108 2019/12/18 1 year ago
10 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 112 2019/12/18 1 year ago
11 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 170 2019/12/18 1 year ago
12 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 141 2019/12/18 1 year ago
13 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 131 2019/12/18 1 year ago
14 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 128 2019/12/18 1 year ago
15 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 135 2019/12/18 1 year ago
16 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 126 2019/12/23 1 year ago
17 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 210 2020/05/19 1 year ago
18 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 150 2019/12/18 1 year ago