Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 panglaw (in Tagalog language) 54 2020/07/30 31 weeks ago
2 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 69 2020/07/22 32 weeks ago
3 balewalang pinag-aralan 56 2020/07/18 33 weeks ago
4 diskarteng marino (in Tagalong language) 50 2020/07/18 33 weeks ago
5 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 47 2020/07/18 33 weeks ago
6 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 113 2020/01/16 1 year ago
7 Tala (Sa Umaga) 123 2020/01/16 1 year ago
8 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 76 2019/12/18 1 year ago
9 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 89 2019/12/18 1 year ago
10 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 88 2019/12/18 1 year ago
11 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 125 2019/12/18 1 year ago
12 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 116 2019/12/18 1 year ago
13 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 110 2019/12/18 1 year ago
14 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 105 2019/12/18 1 year ago
15 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 115 2019/12/18 1 year ago
16 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 102 2019/12/23 1 year ago
17 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 151 2020/05/19 1 year ago
18 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 118 2019/12/18 1 year ago