Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 panglaw (in Tagalog language) 9 2020/07/30 2 weeks ago
2 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 14 2020/07/22 3 weeks ago
3 balewalang pinag-aralan 19 2020/07/18 4 weeks ago
4 diskarteng marino (in Tagalong language) 13 2020/07/18 4 weeks ago
5 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 10 2020/07/18 4 weeks ago
6 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 51 2020/01/16 30 weeks ago
7 Tala (Sa Umaga) 51 2020/01/16 30 weeks ago
8 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 42 2019/12/18 34 weeks ago
9 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 46 2019/12/18 34 weeks ago
10 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 47 2019/12/18 34 weeks ago
11 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 56 2019/12/18 35 weeks ago
12 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 65 2019/12/18 35 weeks ago
13 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 59 2019/12/18 35 weeks ago
14 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 61 2019/12/18 35 weeks ago
15 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 62 2019/12/18 35 weeks ago
16 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 59 2019/12/23 35 weeks ago
17 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 69 2020/05/19 36 weeks ago
18 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 53 2019/12/18 36 weeks ago