Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 panglaw (in Tagalog language) 36 2020/07/30 18 weeks ago
2 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 40 2020/07/22 19 weeks ago
3 balewalang pinag-aralan 44 2020/07/18 20 weeks ago
4 diskarteng marino (in Tagalong language) 37 2020/07/18 20 weeks ago
5 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 35 2020/07/18 20 weeks ago
6 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 87 2020/01/16 46 weeks ago
7 Tala (Sa Umaga) 81 2020/01/16 46 weeks ago
8 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 67 2019/12/18 50 weeks ago
9 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 68 2019/12/18 50 weeks ago
10 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 73 2019/12/18 50 weeks ago
11 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 86 2019/12/18 51 weeks ago
12 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 100 2019/12/18 51 weeks ago
13 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 87 2019/12/18 51 weeks ago
14 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 86 2019/12/18 51 weeks ago
15 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 94 2019/12/18 51 weeks ago
16 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 88 2019/12/23 51 weeks ago
17 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 99 2020/05/19 51 weeks ago
18 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 85 2019/12/18 51 weeks ago