Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 Para Kay Pretty Little Girl (in Filipino & Tagalog language) 17 2022/08/11 3 days ago
2 Sa Tabing-dagat (in Tagalog/Filipino language) 24 2022/08/11 1 week ago
3 dami ng tao (in Tagalog language) 81 2022/03/26 20 weeks ago
4 impluwensiya ay— (in Tagalog/Filipino language) 107 2022/03/26 20 weeks ago
5 batong misteryo (in Tagalog language) 144 2022/03/26 20 weeks ago
6 shoji (in Tagalog language with Japanese words) 32 2022/03/26 20 weeks ago
7 tubig-ulan (in Tagalog language) 2 36 2022/03/26 20 weeks ago
8 panglaw (in Tagalog language) 136 2020/07/30 2 years ago
9 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 164 2020/07/22 2 years ago
10 balewalang pinag-aralan 152 2020/07/18 2 years ago
11 diskarteng marino (in Tagalong language) 139 2020/07/18 2 years ago
12 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 208 2020/07/18 2 years ago
13 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 309 2020/01/16 2 years ago
14 Tala (Sa Umaga) 270 2020/01/16 2 years ago
15 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 173 2019/12/18 2 years ago
16 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 160 2019/12/18 2 years ago
17 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 169 2019/12/18 2 years ago
18 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 256 2019/12/18 2 years ago
19 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 203 2019/12/18 2 years ago
20 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 185 2019/12/18 2 years ago
21 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 183 2019/12/18 2 years ago
22 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 201 2019/12/18 2 years ago
23 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 182 2019/12/23 2 years ago
24 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 399 2020/05/19 2 years ago
25 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 226 2019/12/18 2 years ago