Tala (Sa Umaga)

 

 

 

 

 

 

 

Tala (Sa Umaga)

 

 

kadiliman ko'y

gunita ng umaga

saksi ang araw
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).