Walang Pamagat (hindi natapos)

Ang mundo ay parang isang kanta,

Ito ay umiikot dahil siya'y maganda

Subalit may tugtog na pangit pakinggan

Kaya naman ang kanta'y may katapusan!Ang huni ng ibon sa umaga'y naririnig,

Kapag umikot ang mundo'y may tinig,                                *

Author's Notes/Comments: 

Categorized under lost love, this tagalog (my native language) poem was one in many broken poems that I've included here in my collection.

View tula's Full Portfolio
tags: