Tuwing Umaga Lang

Bakit gumigising pa ang lahat

Sa pagdating ng umaga?

Bakit tuwing umaga lang

Tayo namumulat?Palibhasa'y lumiliwanag

Sa umaga ang kalangitan,

Ngunit sa bawat gabing

Bago pa man ito dumating,

Ang mag-isip sa liwanag

Ba'y kasalanan?Aking tatanungin

Mga ibon na kumakanta,

Dahil sa gabing mga bituin,

Mga bituin lang---

Sila ang nakikita,

Tuwing gabi lang!Ang mga gabing

Puno ng panaginip,

At para sa umaga

Lang tayo naiinip.Tayo'y matutulog

Dala-dalawang mag-irog,

Magkatabi, magkasuyo

At tahimik na puso!Hindi naman maaari

Na araw ang sisihin;

Dahil, sa ating piling,

Makinang, mga bituin!Kasalanan ba ng buhay

Na siya'y 'di magtagumpay?

At nais ng bawat isa ang

Magising sa umaga lang!Dahil dito lang ang liwanag,

Dito napupuno ang kulang!

Ang umasa sa iba ba'y duwag?

At umiibig tuwing umaga lang!

Author's Notes/Comments: 

Batched with "Walang Pamagat" and "Alon", this poem is about love's intricacies.

View tula's Full Portfolio
tags: