Parang Ulan

Ang pag-ibig ba ay tumutubong parang binhi?

 

Ito ba'y ating pinupulot at basta lang pinipili?

 

Ito ba'y kusang dumarating o ating hinihingi?

 

Baka naman dumadaan lang sa bawat sandali!

 

 

Ang pag-ibig ba'y ginto?

 

Parang totoo ba ito?

 

Kaskasin man sa puso

 

Ang halaga ba'y ano?

 

 

Suriin man ang kalawakan

 

At araw man ay halikan

 

Tawirin man ang mga baybayin

 

Kahit buwan ay panoorin,

 

 

Ligawan man ang bawat panahon

 

Sabihin man nang isang taon,

 

Pag-ibig ay hindi makakatulong

 

Dahil, kailanman,

 

 

 

Luha ang katumbas; at tutulong

 

Parang Ulan!

 

 

Author's Notes/Comments: 

Reedited for the sake of English grammar rules:  One of the poems batched with exactly the same theme as the ones dedicated to a special girl that has compelled me to compose such (that is in my native language).  Yet not very specific as to whom it was dedicated to (though).

View tula's Full Portfolio
tags: