Alon (hindi natapos)

Ito ang paraan, aking ginagawan,

Itong pag-sunod sa damdamin

Ay isang uri ng ating kabaliwan

At ang katotohanang babawiin!Sa mundo nating mga tao at ibon,

Madali lang mabuhay at umibig,

Subalit sa ating lumilipas na tubig,

Ang bawat sandali ay isang alon!                         *

Author's Notes/Comments: 

Categorized under lost love, this is batched with "Walang Pamagat" (and was written immediately after it) and "Tuwing Umaga Lang".

View tula's Full Portfolio
tags: