balewalang pinag-aralan
balewalang pinag-aralan

 

 

 

dito lumaki

mula pa pagkabata

hanggang pagtanda

tinuruan ng tao

ng lipunan at ng diyos
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).