stop feeling

Empty

I want to stop thinking
I want to just lay there
I want to be numb
I want to be cold
I want to never see the light
I want to be in the dark forever
I want to be still
I want to stop feeling
I want to be emptied
I want to be hollow
I want to stop breathing
I want to die