Pabaon ko sa Iyo

Pabaon ko sa yo

itong isang matamis na mensahe

Pabaon ko sa yo

alaala ng aking mga masahe.Pabaon ko ay

isang mataimtim na dasal

na sana ikaw ay maging maligaya

sa iyong bagong mga kasama.Ika'y isang mapalad na nilalang

Sana'y matupad ang iyong mga pangarap

Sana'y huwag isaalang alang

mga magagandang bagay na nalalasap.Mahal kong kaibigan

Sana'y ako'y huwag kalimutan.

Pagka't kailanman

Ako'y nandiyan lang.


View kikaykit's Full Portfolio
tags:
greenmeadow's picture

Napakaganda dahil simple at walang halong pagkukunwari. Taimtim at taos-puso. Salamat sa tula.


"Did not our heart burn within us?" ~Luke 24:32