Sinisinta Kita

[Sorry, no English translation available :(]Sinisinta kita'y di ka kumikibo'

Akala mo yata ako'y nagbibiro'

Kung di kita sinta'y putok na ang puso'.

Saksi ko ang tikling sampu ng labuyo'.Sinisinta kita ng sintag palpatok

Palpatok na sintang bunga ng sampalok

Isdang nasa dagat matab't mabilog

Malinab ang sabaw, masarap ang higop.Sinisinta kita ng sintang ano pa

Sinta kita ngayon bukas ay hindi na

Na kung kaya lamang kita sinisinta

Awa' ko sa iyo'y gagala-gala ka.Sinisinta kita ng sintang dalisay

Dalisay na sintang hanggang nabubuhay

Mabiyak ang bato't magbangon ang patay

Sinta ko sa iyo'y di ko lilimutan.

Author's Notes/Comments: 

Language:  Tagalog Pilipino.  :-)

View bluewave's Full Portfolio
Bryan Adam Tomimbang's picture

Di' ko gusto...