Ang Dalagang Pilipina

[Sorry, no English translation available :(]Ang dalagang Pilipina

Parang tala sa umaga

Kung tanawin ay nakaliligaya

May ningning na tangi at dakilang ganda

Maging sa ugali, maging sa kumilos

Mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos

Malinis ang puso, maging sa pag-irog

May tibay at ningning ng loob.Bulaklak na tanging marilag

Ang bango ay humahalimuyak

Sa mundo'y dakilang panghiyas

Pang-aliw sa pusong may hirap

Batis ng ligaya at galak

Hantungan ng madlang pangarap

Iyan ang dalagang Pilipina

Karapatdapat sa isang tunay ay pagsinta.

Author's Notes/Comments: 

Language:  Tagalog Pilipino.  :-)

View bluewave's Full Portfolio
Bryan Adam Tomimbang's picture

Ganoon? :-)