Balitaw Sa Paghangyo Sa Gugma (Music Lyrics)

'Day, ang pagsubang sa adlaw sa kabuntagon,

Ang kangitngit nga tanan mihayag,

Sa imong kaambong

Ang kasingkasing ko nabihag.'Dong, kining akong kaanyag,

Ako ra kining kaugalingon;

Ug pananglit ikaw nabihag,

Unsay labut ko sa imong dangaton?'Day, tinuod wala kay kalabutan,

Tinuod nga wala mo ako sugo-a;

Kay ang kaibog ko kanimo gikan,

Kanimo ko gayud usab panilnga.'Dong, ngano nga ako'y imong panilngan,

Unsa may utang ko kanimo?

Ngano nga ako'y imong pasanginlan,

Nga imo ra man kanang gusto?'Day, dili man utang ang giingon ko kanimo,

Ug dili sinugo lang ako sa akong kaibog;

Panimpalad lang kini ug kaluy-an mo

Kay usahay dili ako mahikatulog.'Dong, aron mo gayud hisayran,

Timan-i aron dili ka malimot:

Bisan unsay imong dangatan,

Para kanako wala kay mapa-abut.

Author's Notes/Comments: 

Max Surban

View bluewave's Full Portfolio
vilmazab's picture

cute and funny,nagtu baganay pa gayod si Inday og si Dodong,our Visayan dialect can make us create beautiful poems with a sing song melody. I have written some and for me it is one of my favorites.