social realism

Naging Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Naging Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)


Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
Kaibigan Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

Kaibigan Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)


Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?