love poems

SAYANG

Folder: 
Love Poems

sayang, wala ka na
and dami ko pa namng sasabihin sa 'yo
tulad ngayon, umuulan
makulimlim, at madilim

sayang, kay rami pa
mga halaman 'yong tinanim
kay gaganda, omo usbong
bulaklak, kay lulusog

sayang, saan ka man
gusto ko lang, iparating
ako naman ay masaya
and btw, mahal pa rin kita

View vilmazab's Full Portfolio

In A Matter Of moments

I fell in love, in a matter of moments
Unpredictably my heart beats faster
When you are near

I'm in paradise, in a matter of moments
Enthralling my mind, with your memories
Sipping my wine with strawberries

I'm young again, in a matter of moments
No past, no tomorrows
In love with you, without sorrows

View vilmazab's Full Portfolio