Hindi Digmaan Ang Droga (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Hindi Digmaan Ang Droga (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
View tula's Full Portfolio