Pagsisipilyo

Folder: 
Filipino poems


Pagkakain 
madalas mag-sisipilyo ako;

	marahan kong lalagyan ng toothpaste
	ang bristles ng toothbrush.
	sisiguruhing 
	hindi labis,
	hindi kulang.

	kukuskusin ang ngipin: 
		sa harap,
		sa gilid,
		sa likod.

	minsan may dugo
	
	magmumumog
	magmumumog
	magmumumog

pero mas madalas
nanghihinayang ako
	sa toothpaste,
	sa toothbrush,
	sa dugo,
	sa tubig,
sa effort.

Dudumi din naman ulit ang ngipin.


View kyoksil's Full Portfolio