Tuyot at limot

Folder: 
Filipino poems

Nauubos na at natutuyot

Mga bulaklak ay nangamatay

At ang lahat ng iyong binigay

Nilalamon ng araw at limotAlalala saki’y bumabalot

Winikang iniibig subalit

Ito lamang pala’y sinusulit

Nauubos na at natutuyotNangandahulog mga talulot

Salitang mabulaklak lang pala

Sinambit at ‘di na naalala

Nilalamon ng araw at limotNauubos na at natutuyot

Unti-unti’y natatauhan rin

Nilalamon ng araw at limot
View kyoksil's Full Portfolio
tags:
vilmazab's picture

beautiful poem K, nice to know you are here too.Thanks for sharing...