Boy bawang at cornbits

Folder: 
Filipino poems

Makalabas nga saglit

At sa tindaha’y makikipalit

Pisong boy bawang o cornbits

Mula sa konting nakaipit

Sa kalupi kong maliit

Na laman ay isusulit

Sa araw araw na sasapit

Kahit ako’y nagigipit

Meryenda pa ri’y ipipilit

Para sa munting paslit

Na mahilig mangalabit

Sa tuwing hapon ay sasapit

Maguumpisang mag-ngitngit

At sa binti ko’y kakapit

Hindi bibitiw kahit saglit

Hangga’t ako’y may isingit

Na boy bawang o cornbits

Sa bulsa n’yang maliit

Kaya ngayon kahit maiinit

Lalabas ako saglit

Piso kong nakaipit

Sa tindahay’y ipapalit

Ng boy bawang o cornbits

View kyoksil's Full Portfolio