Naubos nang musika

Folder: 
Filipino poems

Sa saliw ng musika ay

Umindak mga katawan

Doon unang nasilayan

Pag-ibig na walang hangganNagsilbing musika sa’tin

Ang pagibig na bumalot

Sa ating pagkatao ay

Tumugtog ng habang buhayNgunit ikaw ay lumisan

Musika nati’y iniwan

Sa langit maninirahan

Kapiling S’ya at di akoNgunit paanong aawit

Kulang ang aking musika

Kahit pa sa langit ika’y

Tumugtog ng ‘yong gitaraHihintayin ko na lamang

Na muli kang makapiling

Dahil sa mundo kong ito

Naubos na ang musika

View kyoksil's Full Portfolio
tags: