Bata pa ako!

Folder: 
Filipino poems

Bata pa nga ako

Ba’t ito nangyari?

Bata pa nga ako

Bakit nagpawili?

Saan na pupunta?

Ba’t nangyari ito?

Nabaling salita

Diyos ko patawad

Saan na pupunta?

Kaluluwa’y hubad

Kailangan ko’y tulong

Diyos ko patawad

Sayo’y bumubulong

Inang ‘sa pang hilaw

Kailangan ko’y tulong

Baka pa maligaw

Inang ‘sa pang hilaw

Bata pa nga ako

Bata pa nga ako

View kyoksil's Full Portfolio
Don Bustamante's picture

Kung bata ka pa, eh di bata pa rin ako, hehe. May naaalala ako sa tulang ito. Hindi kaya hango ito sa isang dasal? Maganda