Isa�Dalawa�Iri!

Folder: 
Filipino poems

Isa...dalawa...Iri!

Aahh!!!

Lintek na buhay to!

Masyadong masakit!

Misis lakasan nyo!

Kulang pa!

Kulang pa!Isa...dalawa...Iri!

Aahh!!!

Ang lalakeng iyon

saan na nagsuot?

Misis ano po ba?!

Iri pa!

Iri pa!Isa...dalawa...Iri!

Aaaahhh!!!

Salamat Ginoo

Hindi sya kalbo!

Ayan kita ko na!

May buhok!

May buhok!Isa...dalawa...iri!

Aaaaahhhhh!!!!

Kamukha ko kaya?

O ng amang wala?

Ayan na ang ulo!

Konti pa

Konti paIsa...dalawa...iri!

Aaaaaaaahhhhhhh!!!!

Salamat po Diyos

Kay tagal naghintay

Binabati kita  

Kay ganda!

Kay ganda!

View kyoksil's Full Portfolio
PenPen Takipsilim's picture

hahaha napakanda! nakapsgpapaligaYa! isa dalawa iriiiii--> ito hanepP sa lahaT!