Ang Sigaw of the Heart

Folder: 
Filipino Poems

Isang gabing puno ng bituin

Ako'y may nadamang isang liwanag na pumalibot sa akin

Ang simoy ng hangin ay kay dalisay

Tila ba ang langit ay pumapatnubayAs I sat there by your side

I felt this thing that I can't hide

I saw the moon and stars up high

As if this love would never dieHabang tayo ay magkasama

Ako'y unti0unting napuno ng ligaya

Tila ba ang daigdig ko'y kumpleto na

Mula nang makapiling kita sintaI love the way your hand fits mine

The way you stare and freeze the time

It's as if my search is now completed

For this missing puzzle piece that I really neededMarahil nga ako'y isang hangal

Pagkat ako'y nahulog sa iyong pag-ibig na mala-bukal

Bakit nga ba aking sinta?

Bakit sa piling mo lamang ako maligaya?I never wished to be here so far...

So far away from your love,

Because... mahal kita... mahal na mahal kita

Even if we're apart.. aking sinta...

View jackie_lyn's Full Portfolio
vilmazab's picture

this is soo awesome, never thought of it, that we can write this way, thanks for the education and for sharing..

poetvg's picture

lovely