Pagpili

Saglit lang,

 

Ako'y nag-iisip!

 

Teka lang,

 

Bakit ka naiinip?

 

 

Ito ay araw-araw

 

Kong ginagawa,

 

Hindi ako pwede

 

Magpabaya,

 

 

Sapagkat dalawa

 

Palagi ang bagay

 

Na gumugulo

 

Sa ating buhay!

 

 

Pagmasdan mo,

 

Kahit 'di ito tingnan;

 

Ano'ng gagawin mo

 

Halimbawang ganyan?

 

 

Ganito na lang

 

'Di ba madali lang?

 

Tama ba o mali?

 

Ikaw ang pumili.

 

 

 

Author's Notes/Comments: 

Just one of those out-of-the-blue poems written in an era of romantic love with this person.

View tula's Full Portfolio
tags: