thanh truc

My Portfolio
I have 0 items posted! Click here to view...
Location
viet nam
Gender
Female

More About Me

Website(s) or Email

CÔNG TY DỊCH VỤ RÚT HẦM CẦU MINH TÂN.
Địa chỉ : 80/9 khu phố 1 phường Tân Thuận
Đông Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0932701400
Điện thoại bàn: 02862753332.
Email : congtyruthamcau.info@gmail.com
Website : https://congtyhuthamcau.info/ website đã đăng ký bộ Công Thương

https://congtyhuthamcau.info/chuyen-de/thong-bon-rua-bat.html

Favorite Stuff (poets, poems, quotes, hobbies, etc.)

CÔNG TY DỊCH VỤ RÚT HẦM CẦU MINH TÂN.
Địa chỉ : 80/9 khu phố 1 phường Tân Thuận
Đông Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0932701400
Điện thoại bàn: 02862753332.
Email : congtyruthamcau.info@gmail.com
Website : https://congtyhuthamcau.info/ website đã đăng ký bộ Công Thương

https://congtyhuthamcau.info/chuyen-de/thong-bon-rua-bat.html

History

Member for
37 weeks 20 hours