Nasaan...

Folder: 
2009 Comp.

Nasaan,
Pag-ibig mong nililiyag
Na sa akin ay itinambad

Nasaan,
Damdaming mong nag-aalab
Nasa layo ay ipinadpad

Nasaan,
Pag-suyo mo't mga pangako
Nasa hangin at nililipad.


Nasaan aking mahal....

View msblue's Full Portfolio
tags: