Pintong Mahiwaga

Folder: 
Most Wanted Songs

Isang pintong mahiwaga,

Di bubukas na kusa

Si Hesus ang duoy tumutoktok

Naghihintay ng sagot.Sumagot ka na ba sa  Kanya?

O ayaw mong paabala?

Ang Buhay mo ay laging gugulo

Kung wala si Kristo sayo.Pag-isipan,

O' anong ligaya ang iyong malalasap

Duon sa kaluwalhatian

Puso mo’y buksan

At si Kristo’y anyayahan

Kaligtasa’y tunay ngang makakamtan...
View msblue's Full Portfolio