Bulaklak

Dilig na dumadaloy,

Sa kaibutura'y tumutugon.

Init na iyong taglay,

Dama ng kahit sinoman.Kumpas, baling ng iyong galaw,

Sa haplos ng hanging dumaraan.

Mga ibo'y nag-aawitan,

Inspirasyon ka sa bawat araw.Paro-paro'y umiikot,

Kampay dapo sa pag-sipat.  

Sinisimsim mga talulot,

Sa tamis na iyong dulot.

Bulaklak...

Ang bango ng Bulaklak!


View msblue's Full Portfolio
tags: