Habang dumadami ang mapaghahambingan, walang ni isang nakalalamang...

Folder: 
Filipino poems

Mahabang pisi ang itinali sa pagkatao nang ikaw ay lumisan.Heto at may mga dumadating,

nanuyo't nanlambing.

Subalit,

walang isa na sa iyo'y maihahambing.Dahil sa alaala mo

ang maliliwanag ay madilim.

ang masisikip ay maluwag.

ang malalaki ay maliit.

Ang lahat nang masasaya ay malungkot.

Walang nang landas na tuwid,

lahat na ay baluktot.Dahil sa iyo

ang pising kay higpit

ay walang isang makapatid.

View kyoksil's Full Portfolio