Muli akong tutula

Folder: 
Filipino poems

Muli akong tutula,

Sapagkat muling uminit ang panahon

matapos ang ilang araw na taglamig.Muli akong tutula,

Sapagkat muling nagmulat ang mga salita

sa isip na kay tagal ding naidlip.Muli akong tutula,

Sapagkat muling nabuhay ang pagibig

matapos patayin ng sakit.


View kyoksil's Full Portfolio
Bryan Adam Tomimbang's picture

Wow! Very good!