Naiinggit ako

Folder: 
Filipino poems

Niinggit ako

Sa pagibig na sa kanya ay alay mo

Sa halik na dati ay para sa akin

Sa yakap na dati ay kanlungan natinNaiinggit ako

Matatamis na salita ang sambit mo

Na dati ay sa tenga ko binubulong

Ngunit ngayon sa puso niya ay kulongNaiinggit ako

Sana ay lumaban at di nagpatalo

Di sana sinuko ang ating pag-ibig

Di sana tinikom lang ang aking bibigNaiinggit ako

Ngunit huli na, pagsamo ko sa iyo

Ako ay iyong kahapon na nilimot

Poot, galit ang sa iyo ay dinulotNaiinggit ako

Ngunit patawad na lamang ang nais ko

Di na kailanman lalapit pa sa iyo

Patawad kung ikaw man ay nasaktan koNaiinggit ako

Naiinggit ako

View kyoksil's Full Portfolio
tags: