Hindi paglimot ang tugon sa kalungkutan

Folder: 
Filipino poems

Hindi paglimot ang tugon sa kalungkutan

Tulad ng sinasabi ng nakararami

Pagyakap sa bukas lamang ang kasagutanMadalas magpayo ang mga kaibigan

Pag sawi’y magsaya, lumimot, ‘yan ang sabi

Hindi paglimot ang tugon sa kalungkutanSa isang taong malalim na nasugatan

At may pait na sa puso ay humahabi

Pagyakap sa bukas lamang ang kasagutanDahil tiyak na ‘di naman malilimutan

Paligid ay nagpapaalala palagi

Hindi paglimot ang tugon sa kalungkutanPagtanggap sa mga pait ng nakaraan

Ang maniwala na may bukas naman lagi

Pagyakap sa bukas lamang ang kasagutanKahit pa puso’y nasagad na sa sukdulan

Sa isip pa rin ay tiyak na may sasagi

Hindi paglimot ang tugon sa kalungkutan

Pagyakap sa bukas lamang ang kasagutan

View kyoksil's Full Portfolio