Paghahanda sa paglipad

Folder: 
Filipino poems

Ako’y nagnais lumipad

Matayog, tungo sa langit

Pagmasdan ang mundong hubad

Burado lahat ng pangitKahapon ay lilimutin

Mga pait nito’t lungkot

Bukas ko ay susugurin

May tulin at walang takotMay lakas sa pagpagaspas

Sa malapad na pakpak ko

Dulot ng hangin ay lakas

Sa pakpak ko ay nagpayoSuungin ang himpapawid

Paligid ‘di alintana

Sa kalawaka’y tumawid

Bukas ay naghihintay naPangarap na matatayog

‘Di na malayo sa tanaw

Sa aking bagong indayog

Pakpak ko’y ‘di na aayawAt sa paglipad na nais

Tiyak kalaban ang pagod

Paghahanda na ay labis

Nang tagumpay ay mahagod


View kyoksil's Full Portfolio