Nakagigimbal na alaala

Folder: 
Filipino poems

Dumayo ang malikot na isip sa kahapon ko

Gumimbal sa mukha alaala at pangalan moNaghahanap ng kaligayahan sa nakaraan

Ngunit nagimbal sa alaala ng pag-ibig moNanariwa ang sakit sa aking puso at isip

Nakagigimbal ang alaala ng pasakit moAng kahapon na iyong nilaro, kung sa’n nagwagi

Pag-gimbal sa aki’y nagpaalalang nilisan moNgayon sa paghanap ng bagong daang tatahakin

May nakagigimbal na paalala sa tulad moAko ay babangon at haharap sa bagong buhay

K’yo ay magigimbal, sa babateng alaala mo


View kyoksil's Full Portfolio
tags: