Dagundong ng hinagpis

Folder: 
Filipino poems

Paulit-ulit ang dagundong ng hinagpis

Nasaan kang nangako sa akin ng daigdig?

‘Pag maiisip ang pangakong binitiwan

Napaparalisa na lamang ang isipanSunudsunuran sa utos ng aking puso

Pilit lumalaban sa isipang ‘di tuso

Nais makalimot sa kahapong may bahid

Ng kasinungalingan, sa poot limahidNakaikot na ang kamay ng orasan

Panahon na lamang ang hihilom sa sugat

Tapang na lamang ang kailangang taglay

Sa dumadagundong na hinagpis ng buhay
View kyoksil's Full Portfolio