Naalala kong kailangan kita

Folder: 
Filipino poems

Naalala kong kailangan kita

Nang magpalit ang araw at gabi

Lumuha ang aking mga mata

Ngalan mo’y namutawi sa labiNang magpalit ang araw at gabi

Lungkot sa puso ko ay dumaloy

Ngalan mo’y namutawi sa labi

At aking utak ay nagpalaboyLungkot sa puso ko ay dumaloy

Nangungulila sa iyong yakap

At aking utak ay nagpalaboy

Ang ating kahapon ay nilanghapNangungulila sa iyong yakap

Nadaramang iyo nang nilimot

Ang ating kahapon ay nilanghap

Halimuyak nito ay may kirotNadaramang iyo nang nilimot

Ang nakaraang pagmamahalan

Halimuyak nito ay may kirot

Tila ayaw ko nang maranasanAng nakaraang pagmamahalan

Kay dilim, wala nang mga kulay

Tila ayaw ko nang maranasan

Nang matanaw ko ang aking buhayKay dilim, wala nang mga kulay

Lumuha ang aking mga mata

Nang matanaw ko ang aking buhay

Naalala kong kailangan kita

View kyoksil's Full Portfolio
tags: