Ina laban sa ina

Folder: 
Filipino poems

Binalot ng karimlan

Salitang naglagablab

Ina sa kapwa inaKamuhi-muhi ang hindi dumadalo

Ang sa  Linggo ng Diyos ay ‘di sumalo

Ito ay pangaral ng inang minahal

Sa anak na buhay ay puno ng guloSa isang pagkakataong ‘di ninais

Sumampal sa mukha masakit na wika

Ngunit ‘di tumambad sa tukay na tukoy

Bagkus ay sa paslit na munti ang diwaLahi ng demonyo kayong ‘di dumalo

Ang sa  Linggo ng Diyos ay ‘di sumalo

Sa munting isip ng paslit ay lumantad

Ang paslit na ang buhay rin ay naguloIsang inang ninais ay tamang daan

Sa anak, sa apong minahal nang wagas

Nagturo ng aral, talino at tapang

Sa anak na sa mundo ay bumalikwasNamunga ng tapang ang punla sa puso

Tumubo ang talino na itinanim

Subalit anak na ina ay namuhi

Sa inang nagkulay sa apo ng itimDemonyo ang lahi, kayong ‘di lumuhod

Sa Linggo ng Diyos kayo’y nakalimot

Pangaral na pinagmulan ng alitan

Sa halip na pag-ibig, bunga ay pootMapait na salita sa isa’t isa

Ina sa ina ‘di magkapatawaran

Ina sa anak ‘di kailanman luluhod

Anak sa ina, naging isang labananNaglaban ang dugo, ina, anak, ina

Pilit pagtagpui’y sasabog ng husto

Laban ng dugo na dahil din sa dugo

Sa magkalimutan, doon ay nanakboIna laban sa ina

Ina laban sa anak

Anak laban sa ina

View kyoksil's Full Portfolio
tags: