Kagabi'y nilimot mo rin

Folder: 
Filipino poems

Nais kong matulog ng mahimbing

Kahit pa wala ang iyong paglalambing

Ang iyong yakap na hinihiling

Panaginip na lang, nawawala sa iling

At ngayon nga na wala na sa iyong piling

Ano’t tila pag-ibig ay iyo na ring giniling

Sapagkat mga salita mo kagabi’t pasaring

Hindi matukoy kung saan nanggaling

Kay bibigat na paratang sa aki’y binaling

Na tila ba ako’y isa lamang aliping

ang tanging papel ay magi mong kapiling

kung naguguluhan at nais may makasiping

Nais kong matulog ng mahimbing

Baka sakaling bukas sa aking pag-gising

Limot na ang iyong bintang at pasaring

at pangako mong pag-ibig na ‘di mababaling

sa iba, maliban sa akin na binibining

iyong iirogin, ngunit kagabi’y piniling

saktan, paratangan…kay sakit walang kahambing

View kyoksil's Full Portfolio