Kung pinangalanan kaya kita

Folder: 
Filipino poems

Kung pinangalanan kaya kita?

Marahil ika’y nahihirapan

Kung pinangalanan kaya kita?

At ‘di itinapon sa karimlan

Sa kabuhayan kami ay kapos

Marahil ika’y nahihirapan

Pinamigay ka ng ika’y musmos

Sa may kayang magbigay ng buhay

Sa kabuhayan kami ay kapos

Patawad kung ika’y pinamigay

Sa ginahawa panaho’y nabuno

Sa may kayang magbigay ng buhay

Nagalak nang ika’y makita ko

Marahil sa amin ikaw ay gipit

Ngunit ikaw ngayo’y may ginhawa

Ikaw ay malayo sa pasakit

Marahil sa amin ikaw ay gipit

Kung pinangalanan kaya kita?

Kung pinangalanan kaya kita?

View kyoksil's Full Portfolio