Umiindak na lang

Folder: 
Filipino poems

Umiindak na lang sa saliw ng musika

Kahit pa ang puso’t isip ay nagtatalo

Pilit na sa tadhana ay nakikibaka

Dahil umaaasa na mayroong panaloKahit pa ang puso’t isip ay nagtatalo

Sinisipat pa rin ang bukas na mithiin

Dahil umaaasa na mayroong panalo

‘Di naniniwalang dito na mabibitinSinisipat pa rin ang bukas na mithiin

Habang may buhay ay patuloy ang pagsayaw

‘Di naniniwalang dito na mabibitin

Kailanman dito sa laban ay ‘di aayawHabang may buhay ay patuloy ang pagsayaw

Kahit pa matalisod ng paulit-ulit

Kailanman dito sa laban ay ‘di aayaw

Dahil bukas tiyak pa rin na makakamitKahit pa matalisod ng paulit-ulit

Pilit na sa tadhana ay nakikibaka

Dahil bukas tiyak pa rin na makakamit

Umiindak na lang sa saliw ng musika

View kyoksil's Full Portfolio
tags: