Sisikat at lulubog ang araw

Folder: 
Filipino poems

Sisikat at lulubog ang araw

Ngayo’y masaya, bukas malungkot

Ito’y tanggap mo ng walang takot

Pagasa’t tapang ang iyong ilawKay sarap masdan ng iyong sayaw

Sa buhay mo na kahit may kurot

Sisikat at lulubog ang araw

Ngayo’y masaya, bukas malungkotKahit pa puso mo’y humihiyaw

Nilalabanan pa rin ang poot

Sa pagkadapa’y ‘di natatakot

Pagkat sa puso mo ay malinaw

Sisikat at lulubog ang araw

View kyoksil's Full Portfolio
tags: