Hiling

Folder: 
Filipino poems

Nang ako ay humiling ng lapis

Sinamahan mo pa ng pambura

Nang aso naman ang nais ina

Kasama’y kulungan na malinisHigit sa matrikula ang abot

Nang naisin na magkolehiyo

Nang kalayaa’y hilingin sayo

Pati pangumpisa’y isinangkotNang naising magasawa agad

Pinagpatayo pa ng tahanan

Ngunit naligaw pa rin ng sagad

Tinubos kapalit man ay lamanNgayo’y hiling pagbalik ng buhay

Higit, maging kaluluwa’y alay

View kyoksil's Full Portfolio
tags: