Kahapong wala na

Folder: 
Filipino poems

Ano mang pilit na pigilin

Ang suwail kong damdamin

Nagpupumiglas pa rin

Nais na hanapin

Kahapon natin

Na nilimot,

Natapos,

Wala,

Na

View kyoksil's Full Portfolio