BWISIT

Folder: 
Filipino poems

Bubwit ka sa buhay ko

Walang silbi, walang kwenta

Ilang ulit mang palayasin

Sisingit at babalik pa

Ikaw yata ang kalbaryo

Taong sa akin ay parusa!

View kyoksil's Full Portfolio
tags: