PAGBANGON

Folder: 
Filipino poems

Pagsikat ng araw sa iyong bagong umaga

Ang iyong entablado’y may bago ring kwento

Gaano mang sakit ang kahapon ay nadama

Buhay ay tutuloy, iinog ang mundo

At sa iyong pag-ahon mula sa putik

Ngayon ay bagong pag-asa, bagong sigla

Ganito ang buhay, ganito ang daigdig

Oras-oras nagbabago, nagiiba

Ngunit kailangan lang ay bumangon ka

View kyoksil's Full Portfolio
tags: