GALIT

Folder: 
Filipino poems

Giit ng pait sa dakong malalim

Ang paghihiganting umaantig

Labis na apoy sa pusong masakit

Ikaw ang sanhi ng poot sa dibdib

Titigil lamang pag nalimot ang pait

View kyoksil's Full Portfolio
tags: