Ang buhay ng lagalag

Folder: 
Filipino poems

Nagumpisa sa wala, natapos sa wala

Ang buhay ng lagalag na tao

Hindi n’ya alam saan s’ya maguumpisa,

Hindi n’ya alam saan ang tungoAng buhay ng lagalag na tao

Hinaharangan ng pader ng katamaran

Hindi n’ya alam saan ang tungo

Ang mga mata n’ya tila pinipiringanHinaharangan ng pader ng katamaran

Sa lipunan s’ya ay sumusuway

Ang mga mata n’ya tila pinipiringan

Sa bawat araw, gulo at awaySa lipunan s’ya ay sumusuway

Kanyang kabuhayan, pagkapit sa patalim

Sa bawat araw, gulo at away

At ngayon sa puting krus s’ya ay umilalimKanyang kabuhayan, pagkapit sa patalim

Kunsensya’y pilit s’yang sinusupil

At ngayon sa puting krus s’ya ay umilalim

Huli na para sa pagpipigilKunsensya’y pilit s’yang sinusupil

Hindi n’ya alam saan s’ya maguumpisa

Huli na para sa pagpipigil

Nagumpisa sa wala, natapos sa wala


View kyoksil's Full Portfolio
tags: