Kahapon para akong tanga!

Folder: 
Filipino poems

Kahapon para kong tanga!

Umiiyak

Humahagulhol

Ayaw bumangon sa kama

Kahapon para kong tanga!

Hinahanap ka

Umaasa

Sa iyong pagbabalik!

Kahapon para akong tanga!

Ayaw kumain

Di makausap

Ni hindi makalabas

Kahapon para akong tanga!

Kapon lang ‘yon

Ngayon hindi na!

View kyoksil's Full Portfolio