Panunumpa

Folder: 
Filipino poems

Ngayon sa gitna ng karimlan

Anak ako’y pakinggan

Hindi kailanman ika’y iiwan

O hahayaan na masaktan

Huwag matakot

Huwag kang malulungkot

Ako ay nandito

Hinding hindi lalayo

Habang buhay ay ipadarama

Pagmamahal sayo’y ipakikita

Ipagsisigawan sa buong mundo

Sisiguraduhin ako’y kilala mo

Ako na iyong ina

Ngayon ay sumusumpa

Na ako’y nandito habang buhay

Magmamahal at gagabay

View kyoksil's Full Portfolio